İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır.
bilgi@dostlarfederasyonu.org
Dostlar Eğitim Kültür Sanat ve Yardımlaşma Federasyonu, merkezi Ankara olmak üzere 22 Mayıs 2015 tarihinde kurulmuştur.

Federasyonumuz şu faaliyetleri yapmak üzere kurulmuştur; üyelerinin ve halkın maddi –manevi – sosyal – kültürel ihtiyaçlarının karşılanması; üyeler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın arttırılması; eğitim, kültür, tarih, edebiyat alanında faaliyetler yapılması ve buna yönelik kurumlar açılması; yayınlar ve raporlar hazırlanması; Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında insan hakları ihlalleri, yoksullukla, ırk – cinsiyet – inanç – mezhep – bölge vs. ayrımcılıkları ile mücadele etme; demokratik hak ve özgürlüklerin ve inanç hürriyeti – eğitim hürriyeti – yaşama hakkı – fikir ve düşünce hürriyeti gibi temel insan haklarının yerleşmesi için çalışmalar yapmak,

Tabii afet gibi durumlarda bölge halkına yardım yapma ve temel ihtiyaçlarını karşılama; açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan bölgelere insani yardımları yapma; yukarıda belirtilen alanlarında incelemeler yapma, raporlar hazırlama, ilgili ulusal ve uluslararası kurumlara sunma; bu ve benzeri amaçla çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi; ülke içinde ve dışında sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması.
Daha Fazlası

Duyurular

Tüm Duyurular